Świadome decyzje
dla zielonej przyszłości

NEOGAGE

Ikona NEOGAGE

Carbon Footprint

Aplikacja do obliczania śladu
węglowego organizacji i produktów

Zdjęcie aplikacji NEOGAGE
Drewniane klocki z ikonami zielonej energii na tle zieleni

Obliczaj ślad węglowy organizacji

Zielona ikona zaznaczenia

Identyfikuj źródła emisji gazów cieplarnianych: wskaż w łatwy sposób główne źródła emisji w swojej organizacji, a następnie wprowadź odpowiednie dane, umożliwiając precyzyjną analizę

Zielona ikona zaznaczenia

Przeprowadź kalkulację zgodnie z obowiązującymi standardami: oblicz emisję CO2 z zgodnie z aktualnymi standardami: GHG Protocol (zakresy 1-3) oraz normą ISO 14064 (kategorie 1-6)

Zielona ikona zaznaczenia

Monitoruj wielkość emisji i śledź trendy: analizuj wielkość emisji w czasie oraz śledź trendy wskaźników śladu węglowego

Zielona ikona zaznaczenia

Generuj raporty zgodne z międzynarodowymi standardami: eksportuj raporty zgodne z GHG Protocol i normą ISO 14064

Zielona ikona zaznaczenia

Buduj własną strukturę grupy kapitałowej: określaj granice organizacyjne i analizuj wpływ emisji na poszczególne jednostki lub obszary działalności

Obliczaj ślad węglowy produktu

Zielona ikona zaznaczenia

Określaj granice analizy cyklu życia produktu: wyznacz granice swojej analizy, aby uzyskać wgląd w każdy etap życia Twojego produktu, od surowców po dystrybucję i utylizację

Zielona ikona zaznaczenia

Oblicz ślad węglowy produktu: w sposób intuicyjny, wykorzystując podpowiedzi, szybko oblicz ślad węglowy Twojego produktu

Zielona ikona zaznaczenia

Analizuj i interpretuj wyniki: interpretuj dane i podejmuj świadome decyzje dzięki przejrzystym wykresom i raportom

Zielona ikona zaznaczenia

Generuj raporty zgodne z obowiązującymi standardami: eksportuj raporty zgodne z normą ISO 14067 oraz EPD (Environmental Product Declaration)

Zielona ikona zaznaczenia

Symuluj wpływ receptur na ślad węglowy produktu: na bieżąco zmieniaj parametry receptur produktu, aby zasymulować ich wpływ na wartość śladu węglowego

Drewniane klocki z ikonami zielonej energii układane przez dłoń na tle zielonego pokoju

Odkryj korzyści z wdrożenia
NEOGAGE Carbon Footprint

Zielona ikona zaznaczenia

Dostęp do bazy aktualnych wskaźników emisyjności: oferujemy aktualne wskaźniki emisyjności lub możliwość utworzenia własnych baz wskaźników

Zielona ikona zaznaczenia

Generowanie raportów: szybkie generowanie szczegółowych raportów zgodnych z międzynarodowymi standardami (GHG Protocol, ISO 14064 oraz ISO 14067)

Zielona ikona zaznaczenia

Statystyki: rozbudowane statystyki umożliwiają śledzenie trendów i monitorowanie postępów w redukcji emisji

Zielona ikona zaznaczenia

Intuicyjny interfejs użytkownika: proste wprowadzanie danych i komfortowe przeglądanie wyników analizy

Zielona ikona zaznaczenia

Dostępność z dowolnego miejsca: szybki dostęp do danych przez przeglądarkę internetową

Zielona ikona zaznaczenia

Elastyczny model licencyjny: dostosowany do indywidualnych potrzeb klientów model subskrypcji lub licencji

Zielona ikona zaznaczenia

Bezpieczeństwo danych: aplikacja dostępna w chmurze lub na infrastrukturze klienta (instalacja lokalna)

Zielona ikona zaznaczenia

Oferta dopasowana do indywidualnych potrzeb: spersonalizowane rozwiązanie oraz kompleksowe wsparcie w zarządzaniu emisjami gazów cieplarnianych.

Redukuj emisję i zmieniaj nawyki.

Oblicz swoją trasę do zrównoważonej przyszłości.


Wypróbuj wersję DEMO
Osoba pisząca na klawiature komputera

Wybierz pakiet odpowiadający
potrzebom Twojej organizacji

Basic

Zielona ikona zaznaczenia

Dostęp do bazy aktualnych wskaźników emisyjności

Zielona ikona zaznaczenia

Raportowanie zgodne z GHG Protocol, ISO 14064 oraz ISO 14067

Zielona ikona zaznaczenia

Statystyki dotyczące trendów emisji śladu węglowego

Zielona ikona zaznaczenia

Tworzenie własnej struktury grupy kapitałowej i określanie granic organizacyjnych

Zielona ikona zaznaczenia

Model rocznej subskrypcji lub bezterminowej licencji

Zielona ikona zaznaczenia

Instalacja w chmurze lub na infrastrukturze klienta

Zielona ikona zaznaczenia

Nielimitowana liczba użytkowników

Zielona ikona zaznaczenia

Plany redukcyjne - OPCJA

Zielona ikona zaznaczenia

Konsultacje zdalne według stawki godzinowej - OPCJA

Biała ikona zaznaczenia

Liczba pracowników: do 50

Biała ikona zaznaczenia

Obrót roczny: do 10 mln EUR

Biała ikona zaznaczenia

Bilans: do 10 mln EUR

Zapytaj o wycenę

Ikona dymków wiadomości

Standard

Zielona ikona zaznaczenia

Dostęp do bazy aktualnych wskaźników emisyjności

Zielona ikona zaznaczenia

Raportowanie zgodne z GHG Protocol, ISO 14064 oraz ISO 14067

Zielona ikona zaznaczenia

Statystyki dotyczące trendów emisji śladu węglowego

Zielona ikona zaznaczenia

Tworzenie własnej struktury grupy kapitałowej i określanie granic organizacyjnych

Zielona ikona zaznaczenia

Model rocznej subskrypcji lub bezterminowej licencji

Zielona ikona zaznaczenia

Instalacja w chmurze lub na infrastrukturze klienta

Zielona ikona zaznaczenia

Nielimitowana liczba użytkowników

Zielona ikona zaznaczenia

Plany redukcyjne - OPCJA

Zielona ikona zaznaczenia

Konsultacje zdalne według stawki godzinowej - OPCJA

Biała ikona zaznaczenia

Liczba pracowników: od 51 do 250

Biała ikona zaznaczenia

Obrót roczny: od 10 do 50 mln EUR

Biała ikona zaznaczenia

Bilans: od 10 do 43 mln EUR

Zapytaj o wycenę

Ikona dymków wiadomości

Premium

Zielona ikona zaznaczenia

Dostęp do bazy aktualnych wskaźników emisyjności

Zielona ikona zaznaczenia

Raportowanie zgodne z GHG Protocol, ISO 14064 oraz ISO 14067

Zielona ikona zaznaczenia

Statystyki dotyczące trendów emisji śladu węglowego

Zielona ikona zaznaczenia

Tworzenie własnej struktury grupy kapitałowej i określanie granic organizacyjnych

Zielona ikona zaznaczenia

Model rocznej subskrypcji lub bezterminowej licencji

Zielona ikona zaznaczenia

Instalacja w chmurze lub na infrastrukturze klienta

Zielona ikona zaznaczenia

Nielimitowana liczba użytkowników

Zielona ikona zaznaczenia

Plany redukcyjne

Zielona ikona zaznaczenia

Konsultacje zdalne według stawki godzinowej - OPCJA

Biała ikona zaznaczenia

Liczba pracowników: powyżej 250

Biała ikona zaznaczenia

Obrót roczny: powyżej 50 mln EUR

Biała ikona zaznaczenia

Bilans: powyżej 43 mln EUR

Zapytaj o wycenę

Ikona dymków wiadomości

Licencja Multi-Tenant

Oferta dla biur rachunkowych, firm doradczych i konsultingowych specjalizujących się w świadczeniu usług outsourcingowych obejmujących obliczanie śladu węglowego na rzecz innych podmiotów gospodarczych w formie usługi

Zapytaj o wycenę

Ikona dymków wiadomości

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czym jest ślad węglowy?

Ślad węglowy (ang. carbon footprint) to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych (wyrażana w postaci ekwiwalentu dwutlenku węgla – CO2e) emitowanych do atmosfery w wyniku działań, wytworzenia produktów, usług lub procesów przez dany podmiot. Ślad węglowy pokazuje wpływ działań danego podmiotu na zmiany klimatu, ponieważ gaz cieplarniany, tak jak dwutlenek węgla, jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu temperatury na Ziemi.

Czym jest ślad węglowy organizacji?

Ślad węglowy organizacji to miara ilości gazów cieplarnianych emitowanych w wyniku działań związanych z jej funkcjonowaniem (np. procesy produkcyjne, transport czy zużycie energii). NEOGAGE Carbon Footprint jest rozwiązaniem wspomagającym rzetelne raportowanie emisyjności Twojej organizacji, ułatwia zarządzanie śladem węglowym oraz pomaga w osiągnięciu celów redukcji emisji, co przyczynia się bezpośrednio do generowania korzyści dla Twojej organizacji.

Czym jest ślad węglowy produktu?

Ślad węglowy produktu to ilość gazów cieplarnianych, które są emitowane w trakcie całego cyklu życia danego produktu lub podczas określonych faz. Szacuje się go w zależności od wybranego podejścia (od kołyski do bramy lub od kołyski do grobu).

Jakie są korzyści wynikające z obliczania śladu węglowego?

Zielona ikona zaznaczenia

Zgodność z regulacjami: obliczanie śladu węglowego to jedyny sposób, aby móc dostosować się do obowiązujących norm (GHG Protocol, ISO 14064 oraz ISO 14067). Wczesna reakcja na wprowadzone regulacje prawne pozwala na odpowiednie przygotowanie firmy i uniknięcie ewentualnych ryzyk prawnych lub finansowych.

Zielona ikona zaznaczenia

Konkurencyjność firmy: obliczanie oraz zarządzanie śladem węglowym w organizacji zwiększa atrakcyjność firmy w oczach klientów/ kooperantów i umacnia pozycję na rynku. Coraz częściej, klienci są gotowi zapłacić więcej za produkty eco-friendly i decydują się na wybór usługodawców, których działania dążą do zrównoważonego rozwoju.

Zielona ikona zaznaczenia

Optymalizacja procesów: monitorowanie emisji gazów cieplarnianych w dedykowanym systemie pozwala na szybszą identyfikację obszarów, w których można wprowadzić zmiany, co z kolei przekłada się na zmniejszenie zużycia energii i ograniczenie emisji.

Zielona ikona zaznaczenia

Świadomość ekologiczna: zarządzanie śladem węglowym to idealny sposób, aby podnieść świadomość ekologiczną nie tylko wśród organizacji, ale również wśród konsumentów. To z kolei przekłada się na lepsze zrozumienie wpływu społeczeństwa na środowisko i podjęcie wysiłku, aby nasz styl życia był bardziej przyjazny dla klimatu.

Na czym polega Dyrektywa CSRD i kogo dotyczy?

Dnia 5 stycznia 2023 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy Unii Europejskiej dotyczące sprawozdawczości z obszaru zrównoważonego rozwoju. Zmiany wprowadzone za pomocą tzw. dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) mają na celu ujednolicenie standardów dotyczących raportowania informacji związanych z zrównoważonym rozwojem oraz zwiększenie możliwości porównywania danych zawartych w raportach.

Obowiązki związane z raportowaniem dotyczącym zrównoważonego rozwoju będą wprowadzane stopniowo. Terminy ich implementacji są zależne od kategorii (wielkości) podmiotów:

Zielona ikona zaznaczenia

Od 1 stycznia 2024 roku: duże spółki zainteresowania publicznego, które zatrudniają więcej niż 500 pracowników i są objęte dyrektywą NFRD. Termin składania sprawozdań przewidziany jest na 2025 rok.

Zielona ikona zaznaczenia

Od 1 stycznia 2025 roku: duże przedsiębiorstwa, które dotychczas nie podlegały dyrektywie NFRD, ale zatrudniają więcej niż 250 pracowników, i/lub posiadają obroty przekraczające 40 milionów EUR, i/lub sumę bilansową powyżej 20 milionów EUR, będą musiały składać sprawozdania w 2026 roku.

Zielona ikona zaznaczenia

Od 1 stycznia 2026 roku: małe i średnie podmioty notowane na rynku regulowanym i zatrudniające powyżej 10 pracowników oraz posiadające obroty powyżej 700 tys. EUR. Termin składania sprawozdań przewidziany jest na 2027 rok, jednak podmioty te będą miały możliwość opóźnienia składania raportów do 2028 roku.

Co obejmuje zakres 1, 2 i 3 śladu węglowego?

Zielona ikona zaznaczenia

Zakres 1 (Scope 1) - Obejmuje bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych wynikające ze spalania paliw w źródłach stacjonarnych, np. spalanie paliw kopalnych w instalacjach firmy, emisje z procesów produkcyjnych lub z floty pojazdów należących do firmy.

Zielona ikona zaznaczenia

Zakres 2 (Scope 2) - Obejmuje pośrednie emisje gazów cieplarnianych związane z produkcją i dostarczaniem zakupionej energii elektrycznej, cieplnej lub pary przez inne przedsiębiorstwo, np. emisje z produkcji energii elektrycznej zakupionej od zewnętrznego dostawcy, emisje z zakupionej ciepłej wody lub pary.

Zielona ikona zaznaczenia

Zakres 3 (Scope 3) - Obejmuje wszystkie pozostałe pośrednie emisje gazów cieplarnianych, które nie mieszczą się w zakresie 1 i 2. Dotyczy zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich emisji wynikających z działań zewnętrznych, związanych z działalnością organizacji, np: emisje z transportu pracowników lub klientów, emisje z dostaw surowców i usług, emisje z utylizacji odpadów produkcyjnych.

Do kogo kierujemy aplikację NEOGAGE Carbon Footprint?

NEOGAGE Carbon Footprint to narzędzie skierowane do osób odpowiedzialnych za sprawozdawczość i raportowanie emisji śladu węglowego organizacji oraz produktów. Jest to niewątpliwie kluczowy element w dążeniu do zrównoważonego rozwoju, który pomaga zrozumieć, w jaki sposób nasze działania wpływają na klimat i środowisko. Ponadto, obowiązek raportowania danych niefinansowych będzie stopniowo nakładany na podmioty gospodarcze zgodnie z nową dyrektywą unijną CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Czy moje dane są bezpieczne w aplikacji webowej?

Tak, bezpieczeństwo danych użytkowników jest dla nas priorytetowe. Aplikacja stosuje odpowiednie protokoły bezpieczeństwa transmisji danych (tokeny sesji oraz protokół HTTPS), a dane są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami chroniącymi dane, w tym. m.in. o ochronie danych osobowych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa.

Dodatkowo, klient może zdecydować o instalacji aplikacji na własnej infrastrukturze, co powoduje, że wprowadzane dane nie opuszczają jego siedziby, co może stanowić ważny element zabezpieczenia danych i co odróżnia nasz produkt od konkurencji oferującej tylko rozwiązania chmurowe.

Jaka jest różnica pomiędzy subskrypcją i licencją? Co wybrać?

Różnica między subskrypcją a stałą licencją dotyczy modelu płatności oraz czasu dostępu do produktu.

Subskrypcja obowiązuje przez określony czas, najczęściej przez rok lub wielokrotność roku. Po upływie tego okresu, użytkownik musi przedłużyć subskrypcję, aby dalej korzystać z produktu. Płatność dokonywana jest regularnie i w ramach subskrypcji użytkownicy mają dostęp do najnowszych aktualizacji aplikacji oraz wsparcia technicznego.

Licencja stała daje użytkownikowi prawo do korzystania z aplikacji bezterminowo, nie ma konieczności jej regularnego przedłużania. W przeciwieństwie do subskrypcji, opłata za prawo do korzystania z aplikacji jest jednorazowa. Koszt zakupu licencji stałej nie obejmuje aktualizacji i wsparcia technicznego.

Czy mogę liczyć na merytoryczne wsparcie konsultantów w zakresie śladu węglowego?

Nasi eksperci są zaangażowani w zapewnienie kompleksowej pomocy i wsparcia dla wszystkich użytkowników aplikacji NEOGAGE Carbon Footprint. Oferujemy nie tylko pomoc w zaznajomieniu się z interfejsem aplikacji i jej funkcjonalnościami, ale również rozległą wiedzę merytoryczną dotyczącą metodologii pomiaru emisji gazów cieplarnianych. Ponadto, użytkownicy mogą liczyć na wskazówki dotyczące zbierania, analizy i wprowadzania danych, co zapewnia im kompleksowe zrozumienie procesu i jego wpływu na ocenę śladu węglowego.

Skontaktuj się z nami

Jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji, skorzystaj z naszego formularza kontaktowego, a nasz zespół dostarczy Ci kompleksowego wsparcia w możliwie najkrótszym czasie.

*
*
*
*

Coś więcej? Napisz do nas!


*Klikając na przycisk „Wyślij”, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.